Preturi Asociatii de Proprietari

Preturi Administrator Blocuri Asociatii de Proprietari

Administrator Blocuri Asociatii de Proprietari

 Preturi Firma Administratie sector 4 Bucuresti

Preturi Administrator Blocuri Asociatii de Proprietari
Preturi Administrator Blocuri Asociatii de Proprietari

Oferim reprezentare si asistenta in fata autoritatilor si instantelor

Preturi Administrator Blocuri Asociatii de Proprietari

Preturi Firma Administratie sector 4 Bucuresti

Servicii Administrare FINANCIARA
– Evidenta completa a documentelor financiare ale asociatiei de proprietari.
– Intocmirea listelor lunare de plata .
– Intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari
– Depunerea declaratiilor fiscale .
– Depunerea situatiei de activ si pasiv la primarie .
– Plata furnizorilor de utilitati .
– Plata taxelor si impozitelor .
– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online.
– Asigurare Raspundere Civila

Documentare detaliată Casierie si Trezorerie

–Serviciul de Casierie și Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități.
–Incasarea de la proprietari,la sediul asociatiei,a cotelor de contributie si depunerea imediata in contul asociatiei,sau predarea imediata catre presedinte ori comitet noi nu tinem banii dvs.
-Concomitent cu afisarea listelor de plata la avizierul blocului,locatarii vor primi lunar in cutia postala detaliat,in ce consta suma ce le revine de plata pentru luna respectiva

Suport Juridic

Oferim reprezentare si asistenta in fata autoritatilor si instantelor.

–Actionare in instanta restantieri si recuperare cote intretinere,penalitati,restante intretinere.
-Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociatia de proprietari le are cu tertii,furnizorii/prestatorii de servicii etc.
-Avocat asociatii de proprietari. Eficienta. Competenta.
–Rezultate favorabile Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei.
–Alte atributii impuse de legislatia in vigoare sau solicitate de asociatia de proprietari.

TEHNIC – Întreținere și Mici Reparații

–Verificarea periodica a spatiilor comune;scari de bloc,lift,subsol,etc
–Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spațiilor comune.
–Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune
–Administratorul asociatei de proprietari va controla personalulul angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie si se va asigura de curatenia din spatiile comune repectiv:scari de bloc,lift,ghene de gunoi dar si de curatenia din jurul blocului.
–In caz de nerespectare a atributiilor,va sesiza presedintele de bloc si comitetul executiv.
–Inspectarea periodica a proprietatii comune,în vederea remedierii defectiunilor aparute la instalațiile de folosintta comuna și a eliminarii pierderilor care determina creșterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa etc)

Preturi asociatii de proprietari

Servicii curățenie și întreținere


Preturi mici si negociabile in functie de nr de ap
Scăpati de grija administrării personalului de curățenie și a materialelor de curătenie.
Asigurăm curățenia la standarde foarte înalte,cu produse profesionale de curățenie incluse (detergent pardoseală cu concentrație mare , parfum ambient , soluție geamuri, clor , mături ,mopuri ,

Pachet CURETENIE Servicii incluse :

Maturat si spalat scarile, intrarea,aleea de acces si in jurul blocului sters balustrade,spalat geamuri intrare si europubele spalare lifturi si usi lift curatenie in gradina blocului.
Spalarea tamplariei si a suprafetelor vitrate accesibile; Spalare usa intrare; Curatare intrerupatoare,grille de aerisire,avizier, etc.Curatare corpuri de iluminat.Servicii curățenie negociabil in functie de nr de ap.

preturi firme administrare tarife administrator  expertadmin
Cere _Oferta firma administratie

Preturi Administrator Blocuri Asociatii de Proprietari

Preturi mici !   Fară alte costuri suplimentare sau ascunse .

-PACHET Premium  Servicii de Administrare Completă (Contabilitate + Casierie + Tehnic) – 18 lei/ap/luna 

 -PACHET STANDARD  Servicii de Administrare Finaciară (Contabilitate + Casierie) – 13 lei/ap/luna 

 -PACHET BASIC  Servicii de Contabilitate Completa + Emiterea listelor de întreținere – 10 lei/ap/luna

Preturi de criza ! mici si negociabile dar Pastrand  Calitatea serviciilor oferite  . 

Va asteptam cu un telefon pentru oferta personalizata   0775.389.431