Preturi Administrator
Caută după:

Preturi  Administrator asociatii proprietari Admin Expert Administrator Blocuri
0775.389.431

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidenta completa a documentelor financiare ale asociatiei de proprietari.
– Intocmirea listelor lunare de plata.
– Intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari
– Depunerea declaratiilor fiscale.
– Depunerea situatiei de activ si pasiv la primarie.
– Plata furnizorilor de utilitati.
– Plata taxelor si impozitelor.
– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online.
– Asigurare Raspundere Civila 40.000 euro

Documentare detaliată Casierie si Trezorerie

–Serviciul de Casierie și Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități.
–Incasarea de la proprietari,la sediul asociatiei,a cotelor de contributie si depunerea imediata in contul asociatiei,sau predarea imediata catre presedinte ori comitet noi nu tinem banii dvs.
-Concomitent cu afisarea listelor de plata la avizierul blocului,locatarii vor primi lunar in cutia postala detaliat,in ce consta suma ce le revine de plata pentru luna respectiva.

TEHNIC – Întreținere și Mici Reparații

–Verificarea periodica a spatiilor comune;scari de bloc,lift,subsol,etc
–Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spațiilor comune.
–Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune
–Administratorul asociatei de proprietari va controla personalulul angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie si se va asigura de curatenia din spatiile comune repectiv:scari de bloc,lift,ghene de gunoi dar si de curatenia din jurul blocului.
–In caz de nerespectare a atributiilor,va sesiza presedintele de bloc si comitetul executiv.
–Inspectarea periodica a proprietatii comune,în vederea remedierii defectiunilor aparute la instalațiile de folosintta comuna și a eliminarii pierderilor care determina creșterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa etc)

Preturi Administrator asociatii proprietari

Suport Juridic

Oferim reprezentare si asistenta in fata autoritatilor si instantelor.

–Actionare in instanta restantieri si recuperare cote intretinere,penalitati,restante intretinere.
-Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociatia de proprietari le are cu tertii,furnizorii/prestatorii de servicii etc.
-Avocat asociatii de proprietari. Eficienta. Competenta.
–Rezultate favorabile Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei.
–Alte atributii impuse de legislatia in vigoare sau solicitate de asociatia de proprietari.

Servicii curățenie și întreținere
Preturi mici si negociabile in functie de nr de ap
Scăpati de grija administrării personalului de curățenie și a materialelor de curătenie.
Asigurăm curățenia la standarde foarte înalte,cu produse profesionale de curățenie incluse (detergent pardoseală cu concentrație mare,parfum ambient,soluție geamuri,clor,mături,mopuri,

Pachet CURATENIE scari de bloc asociatii de proprietari ,Servicii incluse :

Maturat si spalat scarile, intrarea,aleea de acces si in jurul blocului sters balustrade,spalat geamuri intrare si europubele spalare lifturi si usi lift curatenie in gradina blocului.
Spalarea tamplariei si a suprafetelor vitrate accesibile; Spalare usa intrare; Curatare intrerupatoare,grille de aerisire,avizier, etc.Curatare corpuri de iluminat.Servicii curățenie negociabil in functie de nr de ap.

Preturi Firma Administratie sector 4 Bucuresti

Servicii profesionale de CENZORAT
La cererea asociatiilor de proprietari Firma administrare imobile va poate prezenta o lista de cenzori profesionisti, bine pregatiti,bine intentionati, seriosi si corecti,care presteaza servicii profesionale de CENZORAT lunar Conform prevederilor Legii 196/2018 ,la preturi corecte si avand garantii profesionale (Autorizatie CECCAR, Aviz CECCAR),cenzori profesionisti,neutri si independenti,membri activi in cadrul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania care nu au nici un alt interes decat respectarea legalitatii.

===================================================

Preturi Administrator asociatii proprietari

Administrare PACHET BASIC
10 lei luna/ap negociabil

Servicii Administrare FINANCIARA + Consiliere juridica Presedinte de Bloc si Consiliu administratie

– Evidenta completa a documentelor financiare ale asociatiei de proprietari
– Intocmirea listelor lunare de plata
– Intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari
– Depunerea declaratiilor fiscale
– Depunerea situatiei de activ si pasiv la primarie
– Plata furnizorilor de utilitati
– Plata taxelor si impozitelor
-Plata impozitului si contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat.
-Concomitent cu afisarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia postala detaliat, in ce consta suma ce le revine de plata pentru luna respectiva .


– Alte atributii impuse de legislatia in vigoare sau solicitate de asociatia de proprietari
– Metode de plata alternative pentru plata întretinerii prin platforma online.
– Asigurare Raspundere Civila
– Administratorul blocului va da lamuriri locatarilor atat pe teme de natura economica (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activitati desfasurate de el
– Administratorul blocului va da lamuriri locatarilor atat pe teme de natura economica (liste de plata .etc )
– Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei

================================================================

Preturi Administrator asociatii proprietari

Administrare PACHET STANDARD
13 lei luna/Ap negociabil

PLUS FATA DE ABONAMENT BASIC

– Incasarea de la proprietari, la sediul asociatiei, a cotelor de contributie si depunerea imediata in contul asociatiei , sau predarea imediata catre presedinte ori comitet noi nu tinem banii dvs.


– Documentare detaliata Casierie si Trezorerie
– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominiala ofera locatarilor si asociatiilor transparenta si promptitudine în operatiunile de încasare a cotelor de întretinere si plata furnizorilor de utilitati.

  • Concomitent cu afisarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia postala detaliat, in ce consta suma ce le revine de plata pentru luna respectiva .

– Suport juridic

Oferim reprezentare si asistenta in fata autoritatilor si instantelor

-Actionare in instanta restantieri si recuperarea restantelor.

– Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociatia de proprietari le are cu tertii, furnizorii/prestatorii de servicii etc.
– Consiliere juridica pentru presedintele de bloc si comitetul executiv al asociatiei de proprietari .

Suport juridic Asociatii Proprietari

Reprezentare instanta

Oferim reprezentare si asistenta in fata autoritatilor si instantelor judecatoresti in scopul recuperarii cotelor de intretinere si a fondurilor speciale.

       Consiliere juridica 

Oferim consiliere juridica prin redactarea de opinii juridice scrise privind orice aspecte ce se circumscriu scopului si obiectivelor asociatiei de proprietari.

    Infiintari asociatii .

Oferta completa de servicii privind procedura legala de infiintare si functionare a asociatiei de proprietari in conformitate cu dispozitiile legale.

–Recuperare cote de intretinere

Serviciile noastre in material recuperarii cotelor de intretinere sunt principala noastra preocupare date fiind statisticile privind restantele proprietarilor la asociatia de proprietari.

Recuperare fonduri speciale Fond de rulment si fond de reparatie, constituite de catre asociatia de proprietari pot fi recuperate impreuna sau separat cu recuperarea cotelor de intretinere.

Recuperare penalitati / dobanzi Fie ca exista un sistem propriu de penalizari prestabilit de asociatie, fie ca nu exista si devin incidente dispozitiile legale, pentru orice suma scadenta neachitata va obtinem aceste daune.

Inscriere privilegiul asociatiei Pentru realizarea creantei cu titlul de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, va inscriem in Cartea Funciara privilegiul cu titlu de garantie reala imobiliara.

–Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei.

=======================================================

Preturi Administrator asociatii proprietari

Administrare PACHET Premium
18 lei luna/ap negociabil

PLUS FATA DE ABONAMENTUL STANDARD

Suport TEHNIC

– Întretinere si Mici Reparatii
– Verificarea periodica a spatiilor comune.
– Prezentarea de solutii si oferte pentru întretinerea spatiilor comune.
– Urmarirea realizarii contractelor încheiate pentru întretinerea spatiilor comune.


– Controlul îndeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, încarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati, si în caz de încalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.


– Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei
– Administratorul blocului va da lamuriri locatarilor atat pe teme de natura economica (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activitati desfasurate .

firma administrare imobile Administrator blocuri Sector 4 Administrator imobile sector 4 Administrare blocuri Sector 4 Administrator de bloc administratorul de bloc preturi administrare  preturi administrator  Administrator imobile sector 4 Administrare blocuri sector 4   Administrator de bloc firma administrare imobile preturi administrator preturi firme administrare tarife administrator   Casierie bloc sector 4